אגירה

אגירה הינה נדבך משמעותי בתחום האנרגיות המתחדשות, בעל ערכים משלימים מהותיים. נופר אנרגיה רואה בתחום האגירה ציר אסטרטגי מרכזי בפעילותה, והחברה נמצאת בתהליכי הקמה של מערכות אגירה מתקדמות. נופר אנרגיה צפויה לחבר את מערכת אגירת החשמל המסחרית הראשונה בישראל, במהלך אשר ישקף את אופייה החדשני של החברה.